Hoe werkt de verkoop van Wijdeblik fase 1?

Benieuwd hoe de verkoopprocedure van de woningen in Wijdeblik fase 1 eruit ziet?
De verkoopprocedure hebben we in een stappenplan voor u uitgeschreven.

1. Start verkoop

Woensdag 19 september 2018 start de verkoop van de 53 woningen van Wijdeblik fase 1. Iedereen die zich via de website heeft ingeschreven heeft inmiddels een e-mail ontvangen met de aankondiging van de verkoop. Kom op woensdag 19 september 2018 tussen 17.00 en 19.00 uur langs het infocentrum Westergouwe aan de Provinciale weg 10 te Gouda. U ontvangt allerlei gegevens van de woningen. Denk hierbij aan: de brochure met plattegronden van de woningen, de prijslijst, meer uitleg over Pre-Qualify en de meest gestelde vragenlijst. Ook zijn de makelaars van Dura Vermeer en Viavesta en hypotheekadviseurs van NEXTHome aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

2. Invullen digitaal inschrijfformulier

Via uw persoonlijk account op de website van Wijdeblik kunt u vanaf start verkoop het digitale inschrijfformulier invullen. Als u het gehele inschrijfformulier invult, dan krijgt u een e-mail met de ingevulde gegevens. Aan te raden is om het inschrijfformulier op uw gemak in te vullen. Neem hier de tijd voor.

Let op: u bent nog niet ingeschreven bij enkel het invullen van het inschrijfformulier!

Heeft u nog geen persoonlijk account? Schrijf u dan eerst in als belangstellende.

3. Start inschrijving Pre-Qualify

Maandag 24 september vanaf 20.00 uur start de inschrijving van Wijdeblik. Het Pre-Qualify loket is vanaf 20.00 uur geopend. Vanaf dit tijdstip kunt u de mail met het ingevulde inschrijfformulier doorsturen naar wijdeblik@nexthome.eu. NEXTHome wijst toe op basis van de tijdsvolgorde van de inzendingen. Dat gebeurt op de seconde. Mail dus exact om 20.00 uur (niet daarvóór, die inzendingen vallen namelijk af) of zo snel mogelijk daarna.

4. Sluiting inschrijving Pre-Qualify

Dinsdag 25 september om 20.00 uur sluit de inschrijving van Wijdeblik. Inzendingen na dit tijdstip worden niet meer in behandeling genomen voor de Pre-Qualify. Ontvangen wij uw inschrijving later, dan zal u als reserve kandidaat na de Pre-Qualify kandidaten worden genoteerd.

Toelichting op het inschrijfformulier:

  • Per (toekomstig) huishouden mag slechts één inschrijfformulier worden ingediend. Als u met een partner koopt, dient u ook samen het inschrijfformulier in te vullen;
  • Let op: inschrijvingen die voor maandag 24 september 2018, 20:00 uur en na dinsdag 25 september 2018 om 20:00 uur worden ingezonden, zijn niet geldig en worden dus niet meegenomen in het PreQualify-proces;
  • Wanneer u vragen heeft over dit inschrijfformulier, dan kunt u contact opnemen met Marco Bijl, Daniëlle Schuller of Miriam Dallo van NEXTHome Nieuwbouwhypotheken, 0186 – 745772 of m.bijl@nexthome.eu;
  • De inschrijving is geheel vrijblijvend. Zowel de inschrijver als Dura Vermeer verplichten zich niet tot (ver)koop over te gaan. Partijen kunnen aan de invulling van het inschrijfformulier geen rechten ontlenen;
  • Vanaf woensdag 26 september t/m 28 september 2018 zullen de Pre-Qualify certificaatnummers worden toegekend. Hierna wordt u uitgenodigd voor het Pre-Qualify gesprek bij NEXTHome.

5. Pre-Qualify gesprek

Alle mensen die een Pre-Qualify gesprek krijgen worden telefonisch benaderd door een medewerker van NEXTHome over het toegewezen bouwnummer en om een afspraak te maken. Potentiële kopers krijgen altijd een Pre-Qualify gesprek (gratis) bij NEXTHome. In die gesprekken komen uw hypotheekmogelijkheden en de Duurzaamheidshypotheek uitgebreid aan de orde. Houd er dus rekening mee dat u vanaf woensdag 26 september t/m 28 september gebeld wordt door NEXTHome voor een afspraak. De gesprekken vinden tijdens kantooruren, in de avonduren, of in het weekend plaats.

De kandidaten die geen woning toegewezen hebben gekregen, ontvangen uiterlijk vrijdag 28 september een e-mail met de mededeling dat zij reservekandidaat zijn. Dat wil zeggen dat als een kandidaat afvalt of van de woning afziet, dezelfde toewijzingsprocedure gevolgd wordt voor een nieuwe kandidaat voor de vrij gekomen woning.

Wij streven op deze manier naar een optimale bezetting van alle woningen. Immers, hoe sneller de woningen allemaal verkocht zijn, hoe eerder we kunnen starten met de bouw: dat is voor zowel ons als voor u als mogelijk toekomstige bewoner, een voordeel.

6. Uitnodiging gesprek en tekenen koop-en aannemingsovereenkomst

Na het financiële gesprek bij NEXTHome wordt u uitgenodigd voor een eerste gesprek bij de makelaar. Tijdens dit gesprek komen al uw vragen aan bod en wordt u gevraagd welke grote verbouwingen (ruwbouw-opties) u wilt laten uitvoeren, zoals bijvoorbeeld een uitbouw of dakkapel. Deze ruwbouw-opties kunt u voorafgaand aan het gesprek bekijken of downloaden via de website.

Van de makelaar krijgt u aanvullende documenten mee die u thuis op uw gemak kunt doornemen. Denk hierbij aan juridische contractstukken, technische stukken voor bijvoorbeeld wensen qua afwerking (meerwerkopties) etc.

Vervolgens vindt een tweede gesprek plaats bij de makelaar voor de ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomsten en uw gekozen ruwbouw-opties. Natuurlijk kunt u tijdens dit gesprek eventuele vervolgvragen stellen.

Mocht u nog vragen hebben over het kopen van een nieuwbouwwoning? Op de website van Bewust Nieuwbouw leest u alle informatie omtrent het kopen van een nieuwbouwwoning.